Recurso 5Icono Web
Recurso 6Icono CUP

La CUP aposta per polítiques feministes transversals i de classe per combatre l’antifeminisme

“La lluita feminista és més vigent que mai i ens ha portat a conquerir drets per una vida digna per totes. No farem cap pas enrere davant l’antifeminisme de l’extremadreta”

La CUP-Defensem la Terra ha llençat un missatge clar: “No retrocedirem davant l’ofensiva misògina, masclista, lgtbifòbica. Respondrem amb més feminisme, per defensar les nostres vides, unes vides que volem viure amb dignitat i de forma plena”. Així, ho ha dit la candidata de la CUP, Laia Estrada, en el primer acte de campanya electoral, on ha presentat les seves polítiques i propostes feminsites a la glorieta de la transexual Sònia Rescalvo.

Les independentistes han advertit que “a mesura que el feminisme ha guanyat pes amb les seves mobilitzacions i centralitat en l’agenda pública ha anat augmentant també un contramoviment, l’antifeminisme” i alerta de la perillositat del discurs de l’extremadreta contra el feminisme. “Un discurs vertebrat principalment per dues idees: la primera, que les polítiques feministes perjudiquen els homes; i la segona, que l’educació en igualtat serveix per adoctrinar els menors”, així ho ha apuntat la candidata de la CUP per Barcelona, Mar Ampurdanés.

En aquest sentit, les anticapitalistes han subratllat que “en l’actualitat s’està venent la idea que calen ‘homes forts’ per fer front als reptes socials actuals, fent valdre un model de masculinitat tradicional que se sent amenaçat pels canvis socials i que sent una pèrdua d’estatus davant les suposades millores que haurien aconseguit les dones, el col·lectiu LGTBI o les persones migrades, entre d’altres”. Davant d’això, apunten les mancances d’aquests discurs: “No té en compte que és la precarietat, el no arribar a final de mes, el no poder pagar el lloguer, el que fa que aquests homes difícilment puguin complir els projectes de vida que tenien per a si mateixos. I és aquí on l’extrema dreta intenta desviar el focus i fer que, en lloc de mirar cap a les classes dominants, cap als rics, cap a les grans empreses que es queden els beneficis del treball de la majoria de la població; en lloc de culpar de les dificultats econòmiques a qui s’enriqueix amb la nostra feina i el nostre esforç, l’extrema dreta pretén que els homes mirin i culpin a qui tenen un esglaó per sota, com som dones, migrants, persones racialitzades, el col·lectiu LGTBI i d’altres”.

Davant aquest context, la CUP defensa la necessitat d’impulsar el feminisme arreu, més que mai ja que “defensem que el feminisme és més vigent que mai i és una pràctica i lluita que ens ha de servir per revertir una situació d’opressió històrica cap a les dones pel fet de ser-ho”. Un feminisme lluita per fer front a unes estructures socials, culturals, polítiques i econòmiques, el capitalisme patriarcal, que possibiliten i estimulen una desigualtat per la qual les dones s’ubiquen en una posició subordinada; i entén la dona com un subjecte actiu en la transformació del conjunt de la societat”.

Augment de la dotació pressupostària, especificats de la salut femenina, garantia habitatge i regulació de les persones migrades

Per tot plegat, la CUP proposa tot un seguit de polítiques públiques que cal implantar per fer front a aquesta situació, des d’una perspectiva de gènere de forma transversal. Entre elles, destaquen les centrades en sanitat, “garantirem que estigui preparat per dur a terme pràctiques que tinguin en compte les especificitats de la salut femenina, que vetllin per proporcionar a les dones una millor qualitat de vida i no per controlar els nostres cossos”; en habitatge, on consideren essencial “garantir habitatge social immediat per a les dones soles i amb famílies monomarentals que estan vivint en condicions de precarietat de l’habitatge, ampliant les places d’emergència i els recursos d’habitatge d’inclusió de les entitats socials” i l’aplicació de la Renda Basica Universal “això representa un canvi substancial, ja que les qüestions econòmiques són, en molts casos, una de les traves per l’alliberament personal i de gènere de moltes dones, així com una de les dificultats més grans que afronta la comunitat LGTB.”

Estrada també ha subratllat la necessitat de garantir i augmentar la dotació pressupostària perquè els serveis d’atenció a les dones víctimes de violència masclista, al Servei d’atenció a la infància que pateixin violència masclista disposin de professionals de la psicologia, la inserció ocupacional i l’educació social. La reinserció laboral d’aquelles dones que hagin perdut la seva feina arran de la seva situació de violència masclista, així com de reforçar uns jutjats desbordats i treballar en la justícia restaurativa: “Trobem unes institucions públiques amb un sistema judicial que juga de part seva, que ens revictimitza, ens culpabilitza i que en cap cas no ens protegeix. Els casos són moltíssims, i el sistema judicial de l’estat espanyol no ens dona cap garantia de poder respondre a les agressions que patim”. També defensen un feminisme que incorpori als homes, elaborar campanyes i programes de treball de masculinitats i realitzar programes estructurals en l’àmbit socioeducatiu de sensibilització i prevenció de totes les violències patriarcals i de la deconstrucció de la normativitat de gènere orientats específicament a homes.

Paral·lelament, la CUP vincula la lluita feminista amb la garantia dels drets de les persones LGTBI. Així ho ha defensat la candidata per Tarragona, Ortésia Cabrera, qui considera que per garantir això és essencial disposar de la sobirania necessària per aprovar i fer efectiva una llei integral LGBTI: “cal, per tant, disposar de la sobirania necessària per aprovar-la i fer-la efectiva o la creació d’un servei oficial i públic de recopilació i estudi de dades sobre la LGBTI-fòbia com a eina per a l’avaluació i reorientació de les polítiques LGBT”I. I seguint amb l’eix transversal per garantir vides dignes, “treballar per impulsar des del Parlament de Catalunya la derogació de la llei d’estrangeria i per garantir que totes les polítiques feministes tenen en compte la discriminació permanent que suposa la llei d’estrangeria, així com impulsar l’’empadronament immediat d’urgència de totes les dones migrades que viuen al país per tal que no quedin excloses de sistemes d’ajut, tinguin accés al sistema de salut i al sistema d’atenció social”.

26 d’abril de 2024