Recurso 5Icono Web
Recurso 6Icono CUP

[DECÀLEG] Sanitat pública i universal

El sistema sanitari català es troba des de fa massa temps en una situació crítica. El nostre personal sanitari està al límit, exhaust i desbordat, després d’haver-ho donat tot durant la pandèmia s’ha hagut de mobilitzar per defensar els seus drets i denunciar la situació. Bona part de la gestió sanitària es realitza a través de totes les formes imaginables de gestió privada. Això possibilita que els prestadors prioritzin els seus beneficis a la salut de la població i, a més, provoca múltiples mancances i problemes entre els quals destaquem el classisme que pateixen les usuàries i usuaris, derivat de les múltiples llistes d’espera, i els greuges entre treballadores i treballadors que, malgrat realitzar les mateixes tasques i malgrat les millores en els convenis, tenen condicions laborals diferents en funció de l’empresa per a la qual treballen.

La perversió d’aquest model arriba a nivells màxims quan parlem de les mútues. Enmig de la crisi de la COVID-19, el govern de la Generalitat va disposar de les instal·lacions de les clíniques privades, que van passar una factura multimilionària a la Generalitat per l’ús de llits i d’instal·lacions, fent negoci en un moment social de pànic i crisi sense precedents que es va repetir arreu dels Països Catalans. Per revertir aquesta situació la CUP ens comprometem a lluitar per:

 1. Desprivatitzar la sanitat. Unificació del sistema sanitari i posar fi a la concertació públic-privada. Revertir de forma immediata tots aquells contractes de concessions i concerts exhaurits i que, per tant, no suposaran cap cost per l’administració, i planificar la progressiva recuperació de la resta de concessions, convenis i concerts actuals. I, de manera urgent recuperar la gestió pública del 061 i el transport sanitari. 
 2. Enfortir l’Atenció Primària: Destinar el 25% del pressupost per enfortir els equips d’Atenció Primària, recuperar els serveis perduts de pediatria, ginecologia… així com reobrir els centres tancats en els darrers 3 anys.
 3. Ampliar la cartera de serveis de l’Atenció Primària de fisioteràpia, dentista i salut mental.
 4. Dotar l’Atenció Primària de la capacitat competencial d’incidir sobre tot el procés assistencial i les llistes d’espera dels serveis especialitzats, per tal que assumeixi el lideratge del gruix de les cures pal·liatives i l’atenció a domicili.
 5. Millors condicions laborals dels professionals, per justícia i perquè cap sanitari hagi de marxar:
  1. Estabilitzar el personal,  
  2. equiparar condicions laborals, 
  3. establir ràtios adients, 
  4. millores salarials (com a mínim revertir retallada del 5% i acabar amb DPO) i  rebaixar edat de jubilació.  
 6. Pla de Xoc per a salut mental:
  1. Increment de les places PIR (psicòlegs interns residents) fins a duplicar les actuals. 
  2. Augment del nombre de psicòlegs clínics fins a cobrir el dèficit actual d’especialistes.
  3. Pla de xoc per a reduir les llistes d’espera als CSMA/CSMIJ 
 7. Prohibir l’activitat de les mútues als centres sanitaris que pertanyen al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.
 8. Crear una empresa farmacèutica de titularitat i gestió pública, la qual dependrà del Departament de Salut i tindrà les funcions de R+D+I de nous medicaments, producció de principis actius, producció de medicaments tant químics com biològics, distribució de medicaments. També coordinarà i planificarà, conjuntament amb d’altres actors, la investigació pública del país en tot allò relacionat amb el circuit del medicament i el reforç d’aquesta investigació. 
 9. Despenalitzar l’avortament. Garantir l’accés al dret a l’avortament al conjunt del Principat tot impulsant l’aprovació d’una Llei Catalana de l’Avortament que ha de despenalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs i acabar amb els condicionants aliens a la voluntat de les dones.
 10. Planificar la creació de més professionals, ampliar places MIR i IIR i facilitar l’exercici a les zones rurals.