Recurso 5Icono Web
Recurso 6Icono CUP

[DECÀLEG] L’habitatge és un dret

Avui dia, tenir un habitatge digne ha esdevingut un privilegi. Des de la CUP diem prou de pedaços, cal garantir l’habitatge com el dret essencial que és. L’única manera de fer-ho és arrencar-lo de l’àmbit del mercat i fer una aposta valenta que els situï al costat de l’educació i la sanitat com un pilar més que garanteixi vides dignes per tothom. 

Per això des de la CUP proposem:

  1. Exigir la suspensió immediata dels desnonaments quan no hi hagi una alternativa residencial, afegint que en tots aquells casos que no hagi estat possible aturar el desnonament, es prohibeixi l’enviament dels cossos policials antiavalots i l’ARRO.
  2. Expropiem els fons voltor per enfortir amb aquests pisos el parc públic d’habitatge. Mentre això no sigui possible, enfortir el règim de sancions en tots els casos en que els grans tenidors no ofereixin lloguer social, assegurant-ne la seva execució i recaptació. 
  3. Impulsar una llei que prohibeixi la concessió de llicències d’Habitatges d’Ús Turístic (HUTs) en tots els municipis fins que no estigui cobert les necessitats de la població en matèria d’habitatge. 
  4. Llei d’arrendaments catalana que reguli de forma efectiva els preus dels lloguers amb un contracte únic, estandarditzat i fiscalitzat per l’administració que protegeixi a la llogatera de contractes amb condicions abusives i preus arbitraris. Incloure la durada indefinida dels contractes de lloguer. 
  5. Aturar la progressiva pèrdua d’habitatge de protecció oficial que rep finançament públic i acaba comercialitzant-se com un bé de mercat. Aplicant i exercint el dret d’opció, tanteig i retracte a tots els Habitatges de Protecció Oficial per part de l’administració.    
  6. Pla Independenditza’t per garantir un habitatge públic per tots els joves d’entre 21 i 35 anys que el necessitin per poder-se emancipar. 
  7. Pressupost en matèria d’habitatge d’un 1,5% del PIB per tal de garantir als municipis polítiques d’habitatge amb impacte real. 
  8. Regulació de la propietat i el sòl al servei de les classes populars. Exigir per tràmit d’urgència una llei que de forma irreversible freni la venda de sòl públic residencial a mans privades, establint a tot el territori català l’obligació del 50% d’HPO en les noves construccions i grans rehabilitacions.
  9. Banca pública que financïi la promoció i la rehabilitació d’habitatge públic o de protecció oficial amb criteris socials i ètics. 
  10. Creació d’un observatori català d’habitatge: una entitat dedicada a recopilar, analitzar i difondre dades relacionades amb l’habitatge a Catalunya. És necessari que controlem des de lo públic la informació i generem el relat des de la mirada de l’interès públic i l’interès comú. 

Volem que l’habitatge dixi de ser un bé de mercat i per això cal apostar per un model que potenciï que les estructures populars i els espais autoorganitzats recuperem la sobirania residencial. Aquestes organitzacions són el far a seguir com exemples d’autogestió. Cal reivindicar aquest autogestió dels espais okupats, fins i tot dels que passen a ser de titularitat pública.

Som contrapoder en el front d’habitatge!