Recurso 5Icono Web
Recurso 6Icono CUP

[DECÀLEG] Prou cessions, català arreu!

10 propostes urgents per a l’impuls de la llengua

El català es troba en una situació d’emergència per l’ofensiva política, judicial i mediàtica dels estats espanyol i francès i la pressió de la globalització capitalista. L’ús social del català ha retrocedit en els darrers anys (vegeu dades) i la situació és especialment greu en el cas del jovent i de l’escola, àmbit estratègic per garantir l’accés a la llengua per a tothom. La resposta de les administracions ha estat clarament insuficient i s’ha adaptat a les imposicions de l’Estat.

Defensar el català és defensar l’eina que garanteix el nostre futur com a poble, que ens cohesiona i que és indispensable per a la igualtat d’oportunitats. La CUP entenem que a aquesta situació d’emergència s’hi ha de donar una resposta valenta, profunda i amb capacitat de revertir la situació des de diferents àmbits. A continuació, destaquem 10 propostes urgents del nostre programa per fer-hi front.

1)  Derogació de la llei que certifica la fi de la immersió lingüística al sistema educatiu. El català ha de ser la llengua vehicular única a tots els centres.

2)  Pla de xoc a l’escola. Més formació inicial i continuada per als professionals, més aules d’acollida i més suport lingüístic. Calen Plans Lingüístics de Centre operatius i assegurar-ne el compliment. Defensem enfortir l’escola pública i que aquesta garanteixi l’adquisició del català.

3)  El català també ha de ser la llengua vehicular de la Formació Professional i que s’introdueixi com a matèria al currículum.

4)  La universitat, en català! Cal potenciar el català com a llengua de docència de la universitat i garantir el compliment de la seva vehicularitat. 

5)  Una Conselleria de Llengua ambiciosa i amb recursos. Apostem per una nova conselleria amb capacitat d’incidència transversal en el conjunt del govern i amb una dotació pressupostària equivalent al 0,5% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, cal que serveixi per garantir els drets lingüístics que depenen directament del Govern, com l’atenció sanitària en català.

6)  Protecció i promoció de la producció audiovisual i musical pròpia i en català.  Volem crear una agència pública de traducció i doblatge de productes audiovisuals i recursos educatius, així com treballar perquè els mitjans públics obeeixin a la seva funció normalitzadora. També apostem per una discogràfica pública per impulsar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit musical. 

7)   Garantir i difondre el dret d’accés a l’aprenentatge i ús de la llengua catalana com a eina d’igualtat d’oportunitats, de cohesió social i d’inclusió, a tota la població de Catalunya  i, en especial, als sectors als qui la falta d’accés a la llengua catalana agreuja la seva vulnerabilització. 
a.   Reactivar, dotar econòmicament i prioritzar l’extensió dels Plans Educatius d’Entorn, impulsats pel Departament d’Educació, i l’oferta d’escoles d’adults, inclòs l’aprenentatge de la llengua catalana
b.   Prioritzar els Plans d’Acollida Municipals i els centres de normalització lingüística per tal de garantir que cap persona no quedi exclosa del dret a l’aprenentatge de l’idioma, amb especial atenció a la tasca del Consorci per a la Normalització Lingüística com a entitat territorial de referència en l’ensenyament del català a la població adulta i en l’acolliment lingüístic, perquè executi, coordini, assessori i certifiqui la formació de català necessària per a l’arrelament. 

8) Impulsar el català al treball. Establir el dret a aprendre català en horari laboral costejat per l’empresa. 

9) Marc Països Catalans: som 10 milions de parlants. Lluitem per impulsar la defensa de la llengua arreu del domini lingüístic, visibilitzar-ne la unitat i pluralitat i per sumar esforços en tots els àmbits, començant pel cultural i l’audiovisual.

10) Clàusules lingüístiques en contractació i subvencions. Cal aprofitar la capacitat d’incidència del conjunt de la despesa del Govern per prioritzar i fomentar el català i les bones pràctiques lingüístiques d’empreses, entitats i altres institucions.